Vi utför trädgårdsarbete såsom:

 • Gräsklippning
 • Kantklippning
 • Häckklippning
 • Buskklippning
 • Bevattning
 • Krattning
 • Grästrimning
 • Ogräsrensning
 • Plantering
 • Mossrivning
 • Beskärning av fruktträd och andra träd
 • Trädfällning
  (engångsavgift från 2 500 kr/träd)
 • Nyanläggning av gräsmatta och grusgångar
 • Ris- och lövhantering
 • Gräsmatterenovering
 • Fräsning av odlingsutrymme med jordfräs
 • Beskärning av rosor
 • Bortforsling av trädgårdsavfall och skräp till avfallsanläggning
 • Grundservice på trädgårdsmaskiner
 • Grävarbeten
 • Leverans av jord, täckbark m m
  (i säckar)
 • Snöröjning/snöskottning

Semestertips!
Om du är bortrest, kan vi även ta in posten och ha lite koll på fastigheten!

Priser på trädgårdsarbete

Vid löpande skötseluppdrag debiterar vi 460 kr för första timmen, därefter 230 kr per påbörjad halvtimme. Minsta debitering per tillfälle är 1 timme. En inställelseavgift tillkommer alltid. Inställelseavgiften (ej skattereducerad) är en avgift som täcker reskostnad och administration.

Vid uppdrag där specialutrustning är nödvändig, ex skylift, Bobcat, minigrävare tillkommer hyra av maskin, transport och drivmedel samt 100 kr i förhöjd timdebitering.

Vi hyr även ut jordfräs: 300 kr/dygn och 500 kr/helg. (Drivmedelskostnad tillkommer).

Priset för grundservice på trädgårdsmaskiner är 600 kr/tim för arbetet, och kostnad för ex olja, filter. I de fall vi hämtar och lämnar debiteras extra.

De flesta av våra tjänster ger rätt till 50 % skattereduktion på arbetstidskostnaden. Det innebär att beloppet dras av direkt i fakturan.

Vid längre uppdrag kan vi offerera ett fast pris.

Transport och avfallsavgift till avfallsanläggning debiteras med 300 kr/vända, om du inte bor längre än 2 mil från Vagnhärad. (Trosa kommun debiterar en helt annan taxa för företag som lämnar). Övrigt enligt överenskommet pris.

För snöröjning gäller en annan taxa, beroende på om ett abonnemang är tecknat.
Läs mer här!

Samtliga angivna priser på trädgårdsarbete är inklusive moms och gäller till och med 2016-12-31.

Vagnhärads Trädgård- & Fastighetsservice AB är godkänd för F-skatt och är momsregistrerad.

Vagnhärads Trädgård- och Fastighetsservice AB fakturerar alla kunder och tillämpar 10 dagars betalningsvillkor.

Skattereduktion för trädgårdsarbete

Husarbete är ett sammanfattande begrepp för hushållsarbete (RUT och ROT-arbete. Skattereduktionen ges endast för arbetskostnad. Material- och resekostnader i samband med husarbete ger inte rätt till skattereduktion.

Grundregeln för husarbete är du ska bo i bostaden där arbetet utförs eller ha den som fritidsbostad. Om du har dubbel bosättning räknas båda som bostad. Även fritidshus, andelslägenhet eller en stuga som du äger eller hyr för kortare eller längre tid räknas som bostad. Du kan även få rutavdrag för arbete i dina föräldrars bostad om du har betalat för arbetet.
OBS! Du behöver inte äga fastigheten för att få skattereduktion för trädgårdsarbete.

För att få rätt till skattereduktion för husarbete måste du ha:

 • Varit obegränsat skattskyldig under beskattningsåret.
 • Fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång.
 • Haft utgifter för husarbete.

För mer information om exakt vilka tjänster som gäller för att få skattereduktion kan du läsa på Skatteverkets hemsida:

RUT-avdrag ROT-avdrag

Förändringar av både RUT- och ROT-avdraget, se nedan, gäller fr.o.m. 2016-08-01

Det går i korthet ut för RUT-avdraget

 • Den maximala skattereduktionen halveras till 25 000 kr för personer som INTE fyllt 65 år
 • Den som fyllt 65 år får även i fortsättningen som mest 50 000 kr
 • OBS! Det är fortfarande 50 % av arbetskostnaden som gäller!

Och för ROT-avdraget:

 • Skattereduktionen sänks till 30 % av arbetskostnaden och med maximalt utrymme om 50 000 oavsett köparens ålder.

Begär offert på trädgårdsarbete direkt


Använd formuläret nedan för att få offert på trädgårdsarbete i Vagnhärad och Trosa med omnejd

Beskriv trädgårdsarbetet med egna ord i meddelanderutan. Vi återkommer så fort vi kan med mer information

* Alla fält behöver fyllas i. Vi återkommer så fort vi kan med mer information